14-Shanghay xalqaro film festivalida Turk filmi mukofot sohibi bo’ldi

14-Shanghay xalqaro fil’m festivalida eng yaxshi fil’m va eng yaxshi aktyor mukofotlari “Hayda Bre” nomli kinofil’mga taqdim etildi.

Dunyo miqyosida 1600 kinofil’m orasidan tanlanib jami 16 fil’m bilan bellashgan “Hayda Bre” nomli turk kinofil’mi Okumaya devam et

O‘zbek tilidagi yangi lug‘at

Aloqa tarixi muzeyida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari atamalari lug‘atining taqdimoti bo‘lib o‘tdi.

Ushbu nashr BMT Taraqqiyot dasturining O‘zbekiston Respublikasi hukumatiga mamlakatni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini Okumaya devam et

Mohlaroyim Nodira

Nodira yuksak badiiy iste’dod sohibasi, Uvaysiy, Maxzuna, Dilshod, Anbar otin kabi mumtoz shoiralar safining sardori bo‘lgan. U 1792 yilda Andijon hokimi Rahmonqulibiy oilasida tug‘iddi. Shoira otin oyi qo‘lida ta’lim oldi, xususiy mutolaa bilan shug‘ullandi, she’rlar mashq qilib, shoira sifatida tanildi.

ماه لر آیم نادره

Okumaya devam et

Turkiston qayg’usi

Alixonto’ra Sog’uniy

Ulug‘ ruhlik, to‘liq aqllik kishilarning aytishlaricha, har odam o‘zida bor yaxshiliklaridan, undagi ilm-hunar fazilatlaridan boshqalarga foyda yetkudek, keyingilar ibrat olg‘udek bir asar yozib qoldirishi, albatta, unga lozimdir.

Men, Ali Sog‘uniy, yoshlik-yigitlik kunlarimdan boshlaboq arabiy, forsiy tillarini to‘liq ravishda o‘zlashtirdim. Zamonning menga ko‘rsatgan to‘sqinliklariga qaramay, Tangri yordamida keng ko‘lamda diniy, tibbiy, ayniqsa, tarixiy ma’lumotlarga ega bo‘ldim. Okumaya devam et